Milieukeur

 

Milieukeur is een geregistreerd keurmerk van Stichting Milieukeur (SMK) dat bedoeld is voor Milieukeur gecertificeerde producten en diensten. Milieukeur kent diverse certificatieschema's, waarin eisen worden gesteld aan duurzaam produceren of leveren.

 

Wat is de meerwaarde van Milieukeur?

 

  • beheersing van de milieurisico’s
  • het voldoen aan de milieuregels
  • verbetering of behoud van imago

Wat kunnen wij voor u doen?

 

Samen met u gaan we aan de slag om binnen uw organisatie invulling te geven aan de eisen van Milieukeur. De werkwijze wordt samen met u afgestemd en zien we als maatwerk. Tijdens het certificeringstraject zullen o.a. de volgende stappen worden doorlopen:

  • inventarisatie van milieurisico’s en vervuilingsfactoren
  • opstellen milieubeleid, inclusief doelstellingen
  • opstellen en invoeren milieuregistraties
  • korte beschrijving opstellen van werkwijzen en processen
  • invoeren controlemomenten om te beoordelen of aan de eisen wordt voldaan

Het geheel wordt samengevat in een praktisch handboek, dat u zowel op papier als digitaal ontvangt. Het certificeringstraject zal afhankelijk van de activiteit van uw organisatie 3 tot 6 maanden duren, waarbij we steeds de voortgang bewaken.

 

Klaar voor certificatie!

 

Als aan alle eisen wordt voldaan, is uw organisatie klaar voor certificatie. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of uw organisatie aan alle eisen van het Milieukeurschema voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit. Wanneer de auditor vaststelt dat aan alle eisen wordt voldaan, dan wordt het Milieukeurcertificaat toegekend!

 

Vervolgens zal ten minste jaarlijks een externe audit plaatsvinden. Het onderhouden van het handboek gedurende de geldigheid van het certificaat kunnen we voor u uitvoeren.

 

Meer weten?

 

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

We vertellen u graag meer over het certificeringstraject en de mogelijkheden voor uw organisatie.