Cursus preventiemedewerker

 

In artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet is aangegeven dat de werkgever zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen laat bijstaan door één of meer deskundige werknemers. De naam preventiemedewerker wordt genoemd in de toelichting van de Arbowet. Met de wetswijziging die per 1 juli 2017 is doorgevoerd, zijn er meer eisen gesteld aan de preventiemedewerker, onder andere op het gebied van bekwaamheid. Hier kunt u zich op voorbereiden, door het volgen van een cursus preventiemedewerker.

 

Tot de taken van de preventiemedewerkers behoren onder andere:

  • het verlenen van bijstand bij het verrichten en opstellen van de RI&E, als bedoeld in artikel 5 (Arbowet);
  • het adviseren van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij afwezigheid van deze de belanghebbende werknemers;
  • de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de RI&E, dan wel de medewerking daaraan verlenen.

Inhoud

 

De kandidaat leert welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de preventiemedewerker heeft. Bij preventie gaat het om taken die gericht zijn op het voorkomen van schade aan de gezondheid. De preventiemedewerker speelt dus een belangrijke rol bij het organiseren en uitvoeren van het arbobeleid. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • arbowetgeving
  • arbo- en verzuimbeleid
  • medezeggenschap in het bedrijf
  • taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker
  • risico's herkennen en beheersen binnen het bedrijf
  • voorbereid zijn op noodgevallen

Het is een leerzame dag waarin theorie en praktijk worden afgewisseld. Daarnaast is er tijd voor vragen van de kandidaat en is er ruimte voor discussie. Het uitgangspunt is dat de preventiemedewerker met een positieve instelling de werkzaamheden kan verrichten en over voldoende kennis beschikt om dit te doen. Na de cursusdag ontvangt de kandidaat een certificaat als bewijs van deelname.

 

Lesmateriaal

 

Het lesmateriaal dat wij gebruiken is afkomstig NIBHV. Daarnaast worden een aantal praktijkopdrachten gemaakt, die aansluiten bij de branche waarin de kandidaat actief is.  

 

Planning

 

-

 

Locatie

 

Industriestraat 23, Naaldwijk

 

Vanaf 3 personen is het mogelijk de cursus bij u op locatie te verzorgen. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

 

Kosten

 

€ 345,00 per persoon, inclusief lesmateriaal, koffie / thee en lunch. Het vermelde bedrag is exclusief 21% BTW.

 

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier, per e-mail of telefonisch 0174 24 70 79.