Ontruimingsplan

 

Een ontruimingsplan is een hulpmiddel om bij calamiteiten adequaat te kunnen handelen en is in een aantal gevallen verplicht. In een ontruimingsplan wordt onder andere omschreven hoe alarmering plaatsvindt, hoe te handelen in geval van nood en wat de taken van bedrijfshulpverleners en medewerkers zijn. 

Een ontruimingsplan is van belang voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning van de lokale overheid in het kader van de Bouwverordening art. 6.1.1 in de volgende gevallen:

 • Meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een een- of meergezinshuis.
 • Bedrijfsmatig de in de Regeling Bouwbesluit Materialen (Staatscourant 138:1998) bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen.
 • Aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden ver schaft.
 • Aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft.

De brandweer, de gemeente, maar ook door de Inspectie SZW kunnen toetsen of u aan de gestelde eisen voldoet. Om een herkenbaar en effectief plan te ontwikkelen, maken wij gebruik van de ontwerpnorm NEN 8112.

 

Bedrijfsnoodplan of BHV-plan

 

Indien niet aan bovenstaande eisen voldaan hoeft te worden, dan kunnen we voor u een bedrijfsnood- of BHV-plan schrijven. Het plan kan u helpen om adequaat te kunnen handelen in geval van nood.  

 

Vluchtplattegronden

 

Indien u vluchtplattegronden dient of wenst op te hangen, dan kunnen we deze voor u ontwerpen volgens de richtlijn NEN 1414. Hierbij ontvangt u de vluchtplattegronden op schaal, in A3 formaat. Indien gewenst, dan leveren we een breukvrije lijst mee, zodat u de vluchtplattegronden eenvoudig en netjes kunt bevestigen.  Komen er binnen uw bedrijf veel internationale bezoekers, dan stellen wij de tekst in het Engels op.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

 

Onze veiligheidskundige inventariseert samen met u of uw bedrijfshulpverlener(s) welke risico's er aanwezig zijn en welke maatregelen genomen moeten worden om in geval van nood adequaat te kunnen handelen. Aan de hand van de inventarisatie stelt de veiligheidskundige een overzichtelijk plan. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • situatietekening (omgeving)
 • gebouw-, installatie-, en organisatiegegevens
 • BHV-organisatie
 • stroomschema alarmering
 • wijze van ontruimen en handelen
 • taken van medewerkers en bedrijfshulpverleners
 • vluchtplattegrond(en)

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.