VCA

 

VCA staat voor VGM Checklist voor Aannemers. De norm stelt eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. VCA is veelal een eis om werkzaamheden uit te mogen voeren voor uw opdrachtgever. Bij VCA is onderscheid te maken in het VCA-diploma en het VCA-bedrijfscertificaat. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de omvang van het bedrijf wordt het niveau bepaald. Met de keuze wordt tevens bepaald aan hoeveel punten uit de VCA-norm uw organisatie dient te voldoen. 

 

VCA Bedrijfscertificaat

 

VCA kent drie niveaus, te weten:

  • VCA* is bedoeld voor bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden, maar zelfstandig of in onderaanneming het werk uitvoeren. Hierbij dient u te voldoen aan 25 punten uit de VCA-norm.
  • Het niveau VCA** is bedoeld voor bedrijven die grote projecten aannemen en/of sturing geven aan onderaannemers. Hierbij dient aan ten minste 39 punten uit de norm voldaan te worden
  • VCA Petrochemie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden verrichten op terrein van de chemische industrie of op basis van eisen van de opdrachtgever. Om VCA-Petrochemie te behalen, dient te worden voldaan aan tenminste 45 punten. 

Wat kunnen wij voor u doen?

 

Samen met u gaan we aan de slag om op praktische wijze invulling te geven aan de eisen van VCA. De werkwijze wordt samen met u afgestemd en zien we als maatwerk. Tijdens het certificeringstraject zullen o.a. de volgende stappen worden doorlopen:

  • opstellen of beoordelen functie-RI&E
  • vaststellen keuringsplichtige middelen
  • vaststellen opleidingsbehoefte
  • opstellen VCA-instructieboekje voor medewerkers
  • opstellen en invoeren VGM-inspecties
  • opstellen PBM- en inkooprichtlijnen
  • opstellen en invoeren jaarplanning

Gedurende het certificeringstraject wordt het handboek samengesteld, dat u zowel op papier als digitaal ontvangt. Het certificeringstraject duurt meestal 3 tot 6 maanden.

 

Klaar voor certificatie!

 

Als aan alle punten invulling is gegeven, voeren we een interne audit (controle) uit. Zodoende kunt u zorgeloos de externe audit tegemoet zien. Hiervoor wordt een certificerende instelling uitgenodigd. Wanneer de auditor constateert dat aan alle eisen is voldaan, dan wordt het VCA-certificaat toegekend! 

 

Het VCA-certificaat dat u behaald is 3 jaar geldig, waarbij jaarlijks een externe audit plaatsvindt. Het onderhouden van het VCA-systeem en uitvoeren van de interne audit gedurende de geldigheid van het certificaat zijn inbegrepen.

 

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

We vertellen u graag meer over het certificeringstraject en de mogelijkheden voor uw organisatie.

  

N.B. wij kunnen ook de VCA-opleiding voor u verzorgen, voor meer informatie klik hier.