Groenkeur

 

Groenkeur is een norm die eisen stelt op het gebied van kwaliteit, vakmanschap en garantie in de groene sector. De norm bevat tevens elementen, waarmee wordt voldaan aan de eisen van ISO9001:2008 en kan worden gebruikt om te beoordelen of uw organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten en de eisen van de eigen organisatie. Tevens wordt beoordeeld of de continuïteit van de organisatie voldoende is gewaarborgd. Groenkeur kent de deelgebieden: Tuinaanleg & Tuinonderhoud, Groenvoorzieningen, Boomverzorging, Dak- & gevelbegroening en Duurzame boomkwekerijproducten.

 

Wat is de meerwaarde van Groenkeur voor u?

 

  • Continuïteit
  • Betrouwbaarheid
  • Structuur

Wat kunnen wij voor u doen?

 

Samen met u gaan we aan de slag om binnen uw organisatie invulling te geven aan de normeisen van Groenkeur en ISO9001:2008. De werkwijze wordt samen met u afgestemd en zien we als maatwerk. Tijdens het certificeringstraject zullen o.a. de volgende stappen worden doorlopen:

  • scope bepalen (wat doet de organisatie en voor wie?)
  • interne en externe analyse van kansen en bedreigingen
  • vaststellen hoe om te gaan met eisen aan product of dienst
  • vaststellen benodigde bekwaamheid en middelen om aan de eisen te kunnen voldoen
  • korte beschrijving opstellen van werkwijzen en processen
  • invoeren controlemomenten om vast te stellen of aan de klanteisen wordt voldaan

Het geheel wordt samengevat in een praktisch handboek, dat u zowel op papier als digitaal ontvangt. Het certificeringstraject zal afhankelijk van de omvang van uw organisatie 3 tot 9 maanden duren, waarbij we steeds de voortgang bewaken.

 

Wat als het kwaliteitssysteem gereed is?

 

Na een interne audit (controle), is uw organisatie klaar voor certificatie. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitssysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit. Wanneer ze vaststellen dat aan de eisen wordt voldaan, worden het Groenkeur en ISO-certificaat toegekend!

 

Het certificaat dat u behaald is 3 jaar geldig, waarbij jaarlijks een externe audit plaatsvindt. Het onderhouden van het kwaliteitssysteem en uitvoeren van de interne audit gedurende de geldigheid van het certificaat zijn inbegrepen.

 

Voldoen aan de nieuwe norm

 

Beschikt u reeds over een bestaand Groenkeur handboek op basis van ISO9001:2008, dan kunnen we dit samen met u op praktische wijze omzetten naar de eisen van de nieuwe norm op basis van ISO9001:2015, welke in het najaar van 2015 wordt verwacht.

 

Meer weten?

 

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

We vertellen u graag meer over Groenkeur, het certificeringstraject en de mogelijkheden voor uw organisatie.