Spuitlicentieverlenging

 

Bent u eigenaar van een vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming (spuitlicentie), dan bent u verplicht een aantal bijeenkomsten te volgen om de licentie te verlengen. Op dit moment geldt dat u binnen 5 jaar, 4 of 5 bijeenkomsten dient te volgen. Afhankelijk van welke licentie u bezit, kunt u een keuze maken uit onderstaande modules. In de tabel ziet u welke verplichting voor u geldt.

 

 Vakbekwaamheidsbewijs

 Verplicht aantal  bijeenkomsten

 Thema:

 Veiligheid en Techniek (VT)

 Thema: 

 Teelt (T)                     

 Thema:

 Knaagdierbeheersing (KBA)

 Uitvoeren gewasbescherming
 (licentie 1)

 4 (+1)  Minimaal 1 deelname verplicht  Mogelijke deelname  Deelname voor knaagdierbeersing  binnen het bedrijfsgebouw

 Bedrijfsvoeren gewasbescherming
 (licentie 2)

 4 (+1)  Minimaal 1 deelname verplicht   Minimaal 1 deelname verplicht  Deelname voor knaagdierbeersing  binnen het bedrijfsgebouw

 

 

 

Module 1)  Duurzame gewasbescherming (VT)

 

Wat staat de tuinbouw de komende jaren te wachten op het gebied van milieu, maatschappij en gewasbescherming? We bespreken het Nationaal Actieplan Duurzame Gewasbescherming en de gewasbeschermingsmonitor (vervanger gewasbeschermingsplan). Daarnaast spreken we over de maatschappelijke rol van de groene sector, de bijensterfte en schoon (drink)water. Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van alle recente ontwikkelingen!

 

Module 2)  Veiligheid tijdens gewasbescherming (VT)

 

Hoe wordt u blootgesteld? Wat is hiervan het effect? Hoe kunt u zich beschermen? Tijdens deze bijeenkomst krijgt u antwoorden op deze vragen. U krijgt uitleg van een veiligheidskundige over blootstelling en waar persoonlijke beschermingsmiddelen aan moeten voldoen. Ook mag u zelf aan de slag met etiketten en veiligheidsinformatiebladen. Het doel is dat u zelf kunt beoordelen of u op verantwoorde wijze werkt. 

 

Module 3) Geïntegreerde gewasbescherming (T)

 

Een vakbekwaam gewasbeschermingsadviseur verzorgt de bijeenkomst, met als centraal onderwerp ‘actualiteiten op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming’. Er wordt actuele informatie verschaft over een plaag, waarbij wordt ingegaan op het kennen en herkennen van de plaag. De gevolgen van een aantasting worden besproken, waarbij het kan gaan om directe schade of een mogelijke besmetting die het plaaginsect veroorzaakt. Met deze kennis wordt vanuit integrated pest management (IPM) gesproken over één of meerdere strategieën die kunnen leiden tot beheersing van de plaag. Een strategie kan bestaan uit een combinatie van elementen, zoals waarneming (scouten), preventieve maatregelen, inzet van natuurlijke vijanden en/of inzet van biologische en/of chemische middelen. [Deze module wordt op termijn vervangen voor de module 'Schimmels en virussen']

 

Module 4)  Spuittechniek (VT)

 

Door een technisch adviseur uit de praktijk wordt ingegaan over het gebruiken, onderhouden en keuren van spuitapparatuur. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de apparatuur die u in uw bezit heeft. Hoe haalt hiermee het beste resultaat? Welk onderhoud vraagt de apparatuur en is de SKL keuring voor u verplicht. Met betrekking tot de techniek wordt eveneens gesproken over hoe druppels worden gevormd, hoe gedragen druppels zich na het verlaten van de spuitdop en wat doen ze op het gewas. Op basis van deze informatie in combinatie met het gewas, de plaag of ziekte bepaalt hoe u het beste resultaat haalt tijdens een bespuiting.

 

Knaagdierbeheersing (KBA)

 

Op het gebied van knaagdierbeheersing verzorgen wij zelf geen bijeenkomsten. We kunnen u wel aanmelden bij een andere opleider. Wenst u meer te weten, neem dan even contact met ons op.  

 

Planning

 

Datum Tijdstip Onderwerp
Wo. 14 november 2018 14.00 tot 17.00 uur  Module 4 - Spuittechniek
  17.30 tot 20.30 uur  Module 1 - Duurzame gewasbescherming
Vr. 7 december 2018 14.00 tot 17.00 uur  Knaagdierbeheersing (afwijkende prijs)
Wo. 12 december 2018 14.00 tot 17.00 uur  Module 3 - Plantenziekten in de glastuinbouw
  17.30 tot 20.30 uur  Module 2 - Veiligheid tijdens gewasbescherming

 * agenda onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Locatie

 

Hoge Geest 43, Naaldwijk

 

Vanaf 8 personen is het ook mogelijk de herhalingsbijeenkomst bij u op locatie te verzorgen. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

 

Kosten

 

€75,00 excl. BTW per module voor de verlengingsbijeenkomst en € 92,50 excl. BTW voor de module knaagdierbeheersing.

Dit is inclusief koffie, thee, broodje en lesmateriaal. Na het volgen van de bijeenkomsten melden we u af bij Bureau Erkenningen.

 

Aanmelden

 

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier, per e-mail of telefonisch 0174 24 70 79.