Coronamaatregelen

Gezondheid en veiligheid staan in ons werk vaak voorop. Dit geldt ook nu we te maken hebben met het coronavirus in Nederland.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij een werkmethode ontwikkeld, waarmee u en wij ons kunnen houden aan de regels van het RIVM.

Cursussen en opleidingen

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot medewerkers en cursisten.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1,5 meter afstand en de afmetingen van de lesruimte.

Bezoek van uw adviseur of veiligheidskundige

Dit betekent dat uitvoering van een RI&E, een interne of externe audit en overige werkzaamheden plaats kunnen vinden. Echter gelden daarbij enkele voorwaarden:

 • wij zullen u zoveel mogelijk via videobellen (Teams, Skype, Zoom, Whatsapp) ondersteunen;
 • wanneer een bedrijfsbezoek noodzakelijk is, dan willen we u vragen rekening te houden met onderstaande eisen:
  • aan u en onze zijde zijn er geen gezondheidsklachten bekend (loopneus, hoesten, koorts);
  • er worden geen handen gegeven;
  • er wordt 1,5 meter afstand aangehouden;
  • het bezoek is van korte duur, waarbij alleen de noodzakelijke aspecten worden bekeken. Nabespreken zullen we via telefoon of videobellen doen;
  • het verblijf in een kleine ruimte, zoals kantoor, spreekkamer, lift, e.d. wordt zoveel mogelijk vermeden;
  • het aantal aanwezigen tijdens de afspraak is beperkt tot 2 á 3 personen; 
  • wij zullen geen medewerkers van uw bedrijf interviewen;

Op deze wijze hopen we uw en onze gezondheid in stand te houden!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.