Coronamaatregelen

Gezondheid en veiligheid staan in ons werk vaak voorop. Dit geldt ook nu we te maken hebben met het coronavirus in Nederland.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij een werkmethode ontwikkeld, waarmee u en wij ons kunnen houden aan de regels van het RIVM.

Cursussen en opleidingen

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot medewerkers en cursisten.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1,5 meter afstand en de afmetingen van de lesruimte.
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht tijdens het lopen in het gebouw.

Bezoek van uw adviseur of veiligheidskundige

Dit betekent dat uitvoering van een RI&E, een interne of externe audit en overige werkzaamheden plaats kunnen vinden. Echter gelden daarbij enkele voorwaarden:

 • wij zullen u zoveel mogelijk via videobellen (Teams, Skype, Zoom, Whatsapp) ondersteunen;
 • wanneer een bedrijfsbezoek noodzakelijk is, dan willen we u vragen rekening te houden met onderstaande eisen:
  • aan u en onze zijde zijn er geen gezondheidsklachten bekend (loopneus, hoesten, koorts);
  • er worden geen handen gegeven;
  • er wordt 1,5 meter afstand aangehouden;
  • het bezoek is van korte duur, waarbij alleen de noodzakelijke aspecten worden bekeken. Nabespreken zullen we via telefoon of videobellen doen;
  • het verblijf in een kleine ruimte, zoals kantoor, spreekkamer, lift, e.d. wordt zoveel mogelijk vermeden;
  • het aantal aanwezigen tijdens de afspraak is beperkt tot 2 á 3 personen; 
  • wij zullen geen medewerkers van uw bedrijf interviewen;
  • indien nodig dan wordt een mondkapje gedragen;
  • we houden ons aan de door u gestelde regels binnen het bedrijf;

Op deze wijze hopen we uw en onze gezondheid in stand te houden!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.