GlobalGAP (MPS-GAP)

 

De voorwaarden van GlobalGAP worden gesteld door de Europese supermarkt- en retailorganisaties. Daarin stellen zij eisen aan het product of de productiewijze met betrekking tot veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Teeltbedrijven in de land- en tuinbouw komen in aanmerking voor een GAP certificaat. Van hen wordt verwacht dat ze zich continu richten op verbetering van de bedrijfsvoering en productiemethoden. Daarbij staan kwaliteit, veiligheid en milieu centraal. 

 

Good Agricultural Practice

 

Enkele onderdelen van GAP zijn:

  • vastleggen teeltplan en milieubeleid;
  • beoordelen van inrichtings- en opslageisen;
  • keuring van installaties;
  • zorgen voor traceerbaarheid;
  • vaststellen veilige en gezonde werkomstandigheden;

Wat kunnen wij voor u doen? 

 

Tijdens het certificeringstraject zullen we uw organisatie enkele malen bezoeken. Hierbij zullen we informatie opvragen, voorbeelden aanleveren en de definitieve documentatie leveren en bespreken. De documentatie wordt zowel op papier als digitaal aangeleverd.

Hierbij streven we er continu naar om maatwerk te leveren dat voldoet aan de eisen van GAP en uw organisatie. Naast de bezoeken is er telefonisch en e-mailcontact.

 

Het certificeringstraject zal afhankelijk van de omvang van uw organisatie 1 tot 3 maanden duren, waarbij we steeds de voortgang bewaken.

 

Klaar voor certificatie!

 

Na een interne audit (controle), is uw organisatie klaar voor certificatie. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitssysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit. Wanneer de auditor heeft beoordeelt dat aan alle eisen wordt voldaan, wordt het certificaat toegekend!

 

Meer weten?

 

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

We vertellen u graag meer over GlobalGAP, het certificeringstraject en de mogelijkheden voor uw organisatie.